At Home, where others only test

At Home, where others only test

Kund: Volvo Cars  |  Byrå: SCPGREY  |  År: 2015  |  Min roll: Creative & Strategist

Bakgrund:

Volvo Cars har ingen historia av att göra samordnade vinterkampanjer, tvärt om sina konkurrenter. Ur varumärkesperspektiv har det med tiden dock blivit allt mer relevant och efterfrågat. Dels för att fortsätta och utveckla ”Made by Sweden”-konceptet, dels för att differentiera sig gentemot konkurrenterna. Med utgångspunkt från Volvos Cars fokus på innovation och skandinavisk lyx ville Volvo Cars nu också  ”äga vintern”. En vinterkampanj skulle också ge nya möjligheter att kommunicera emellan olika lanseringar och stödja säljorganisationerna lokalt.

Dessutom ville Volvo Cars undersöka om det gick bygga vidare på lokala, framgångsrika kampanjer. Utmaningen och uppgiften bestod därför i att återvinna/utveckla befintligt material och skapa en ny strategi och kampanj i linje med Volvos varumärke, relevant för Volvos alla markander. Man ville skapa ett ”tool-kit” av kommunikationsenheter som de olika marknaderna kan bygga sin egen unika vinterkampanj av.

Lösning:

Vintern är en naturlig svensk miljö – inte bara en ”testmiljö”. Det är ur den miljön Volvo fötts och byggt sina bilar: rejäla och säkra, för en tufft klimat. Konceptet kan sammanfattas i en mening, med dubbla bottnar: ”At Home, where others only test”. Med detta koncept sammanfattar Volvo anledningarna och tankarna bakom många av de senaste årens innovationer: All-Wheel drive, Electronic Stability Control, Active High Beam och uppvärmda säten.

Konceptet inspirerar också till storytelling och dramatisering i olika kanaler och media och bygger ett relevant fundament för dialog med målgruppen.

Resultat:

”At Home, where others only” test är en vinterkampanj för 2015/2016 i 360 grader, från inspirerande varumärkeskommunikation till taktiska säljverktyg. Kampanjen täcker allt från flertalet filmer, digital närvaro (i egna och sociala kanaler), annonsmaterial (digitalt, utomhus och print) och inte minst ett antal disruptiva enheter för att skapa engagemang i förtjänat media:

· En termokromatiska broschyr trycks i kombination av vanligt och termokromatiskt bläck (som i vårt fall endast är synligt i en temperatur runt noll grader) där budskapet varieras beroende på vilken miljö läsaren befinner sig i.

· En rabattkampanj beroende av vädret där nivån av priset sätts i förhållande till vädret – ju kallare och jävligare väder desto högre rabattsats: allt synligt på marknadernas egna kanaler såväl som i köpta.

· Ett guerillaevent på parkeringsplatser där bilar täcks i snö med snökanoner och med uppmaningar om att besöka sin lokala återförsäljare för att ta del av Volvos nya modeller och erbjudanden.

 

Youtube pre-rolls, 5 sek

 

Social Media Postings, TVC etc, 25 sek