Questers avtäckning

Questers avtäckning

Kund: UD Trucks  |  Byrå: Valentin&Byhr  |  År: 2013  |  Min roll: Creative Director

Bakgrund:

Quester är en långdistanslastbil. Den tillverkas av japanska UD Trucks som är en del Volvokoncernen. Lanseringen av Quester var en viktig, för att inte säga avgörande del i Volvos strategi för att öka försäljningen på de asiatiska tillväxtmarknaderna. Målet med kampanjen var inte bara att lansera Quester utan ompositionera UD Trucks på den globala marknaden. För lanseringseventet i Bangkok förväntade sig kunden något utöver det vanliga, ja något spektakulärt.

Lösning:

Genom hela kampanjen använde vi långdistanslöpning för att illustrera lastbilens effektivitet och uthållighet. Löparanalogi med slogan: ”Made to go the extra mile” var en viktig del när vi skapade bilder , filmer och texter.
Under lanseringen skulle några av de allra viktigaste beslutsfattarna i lastbilsbranschen samlats i Bangkok för avtäckningen av Quester. Vårt mål var att väcka deras nyfikenhet och engagera dem känslomässigt. Ja, helt enkelt komma åt deras plånböcker genom att vinna deras hjärtan.

Avtäckningen av lastbilen skedde med hjälp av avancerad videoprojektion. Vi ville bredda det visuella uttrycket, från realism till något mer fantasifullt och poetiskt. Löparen  förvandlas i avtäckningscermonin till ljusspår som svävar över skärmen. Filmen har ett poetiskt anslag och levandegör analogin Quester-långdistanslöpare på ett annat sätt än i de andra enheterna. Produktionsbolaget Obscura Digital anlitades som producent för filmen.

Resultat:

Avtäckningen av Quester blev precis så spektakulär som kunden efterfrågade. Den höjde publikens förväntningar på eventet i stort och visade på ett nytt och modernt UD Trucks. Lanseringen av Quester fick mycket uppmärksamhet i branschmedia. De tre första veckorna genererade den över 100 artiklar i olika mediakanaler till ett uppskattat PR-värde av över 10 miljoner SEK (vilket vida översteg målet på 2,5 miljoner SEK).