The Quest For Fuel Economy

The Quest For Fuel Economy

Kund: UD Trucks | Byrå: Valentin&Byhr | År: 2013 | Min roll: Creative Director

Bakgrund:

Quester är en långdistanslastbil. Den tillverkas av japanska UD Trucks som är en del Volvokoncernen. Lanseringen av Quester var en viktig, för att inte säga avgörande del i Volvos strategi för att öka försäljningen på de asiatiska tillväxtmarknaderna. Målet med kampanjen var inte bara att lansera Quester utan ompositionera UD Trucks på den globala marknaden. Med lanseringen av Quester ville UD Trucks visa upp ett starkt och engagerande koncept. Vårt förslag var en mer mänsklig approach, något som skulle differentiera Quester från traditionell tekologifokuserad lastbilsreklam.

Lösning:

För att lyfta fram det som utmärker Quester producerade vi fyra dokumentära feature-filmer. Filmerna har olika teman, beroende på vilka ämnen och USP:ar filmen behandlar. Vi presenterade USP:arna på ett mänskligt och avslappnat sätt. Istället för att fokusera på teknik så lät vi göra filmer med berättelser och tankar från arbetet bakom lastbilen. Bild och musik lyfter filmen från en förväntad teknisk presentation, istället ger vi målgruppen en emotionell resa från mutter till färdig lasybil.
Löparen och löparanalogi användes som en vinjett och för att slå an känslan i början av varje film. Vinjetterna knyter ihop filmerna rent visuellt.

Resultat:

De fyra filmerna utgjorde en del av kampanjens bas, på webben på eventen och även internt – för att visa upp ett nytt och inspirerande företag. De byggde en stor lojalitet och engagemang internt och uppskattades av publik och press.