Linderoths

Digital Director
2016 – 2017

 

Fram till nyligen var ”varumärket” mest en fråga för marknadsavdelningen. Men i dagens digitaliserade värld genomsyrar varumärkesfrågorna hela företagets verksamhet. Och på samma sätt löper de digitala frågorna som en röd tråd genom företagets samtliga avdelningar. Varumärkesstrategi, digital strategi och konceptutveckling flätas allt mer ihop och det blir svårare och svårare att dra några distinkta gränser mellan dem.

Tillsammans med företagsledningar bygger Linderoths varumärken för en ny digital verklighet. Vi skapar kundupplevelser som leder till positiv förändring och ökad affärsnytta.

Vi jobbar med kunder som Castellum, Chalmersfastigheter, Alvhem, Dagnelidkliniken, Sverigehuset, Svenska Livräddningssällskapet, Bihr, Volvo Finans, Maquire & Jerrie mfl.

Läs mer på linderoths.se