Utbildning

Studier och examen
1995 – 2003

Designstudier 2001 — 2003: Högskolan för design och konsthantverk, HDK. Examen 2003: Degree of Master of Fine Arts in Design Academy of art. Som examensarbet gjorde jag en 28 minuter lång dokuemntärfilm, ”Vill leva” om Ginny som har cystisk fibros och som väntade på en transplantation av nya lungor. En liten film om rädslan att dö men om hopp, drömmar och  kärlek. Visades bl a på Göteborg International Film Festival 2004.

Konststudier 2003: Academy of art, Helsinki, Finland. Studerade videokonst under en utbytestermin på Konstakademien och avdelningen ”Time & Space”.

Grafisk designstudier 2002: UIAH, University of Art and Design Helsinki. Under en utbytestermin på TAIK, Konstindustriella Högskolan i Helsingfors studerade jag en utbytestermin grafisk design på magisterutbilningen för grafisk design.

Grafisk designstudier 1998 — 2001: Högskolan för design och konsthantverk, HDK. Examen 2001: Degree of Bachelor of Fine Arts Graphic Design. Intresserade mig förutom för typografi mycket för motion graphics och video. Som examensarbete gjorde jag en ca 15 minuter lång dokumentärfilm med min första digitalvideokamera.

Arkitekturstudier 1996 — 1998: Lunds Tekniska Högskola, LTH. Jag studerade fyra terminer men avbröt studierna 1998 när jag kom in på grafisk design på HDK i Göteborg. Men tiden i Lund var fantastisk på alla sätt och vis.

Värnplikt 1994 – 1995: LV6 Halmstad, polarbataljonen. Placerad i en Robot 90-pluton som sjukvårdsman.

Gymnasiestudier 1992 – 1995: Porthälla Gymnasium, Partille, Samhällsvetenskaplig linje, halvestetisk specialisering