Valentin & Byhr

Creative Director & Digital Director
2010 – 2013

Creative Director, 2011-2013: Som Creative Director har jag haft det övergripande kreativa ansvaret över ett antal kunder. Mitt fokus har varit byråns större och internationella kunder (UD Trucks, Volvo Bussar, Bauer Hockey etc) men också mindre svenska (Collector, Götenehus, Svenska Mässan, Semrén & Månsson mfl).

Tillsammans med byråns tre övriga Creative Directors har jag varit ansvarig för byråns kreativa uttryck, att utveckla affären utifrån vår kreativa produkt och uttryck, att utveckla kreatörerna kreativt, digitalt och strategiskt, samt att säkerställa kvalitén – idéhöjden, unikiteten och den tekniska (digitala) kvaliteten, samt naturligtvis att leveranserna ligger i linje med kundens förväntningar och varumärke.

Som Creative Director har jag suttit som enda kreatör i byråns ledningsgrupp. Förutom att fokusera på vårt kreativa erbjudande och uttryck så arbetade ledningsgruppen mycket med att utveckla och artikulera byråns varumärke med fokus på strategi och affärsutveckling. Som en naturlig del av detta har jag också arbetat med nya arbetsmodeller och processer samt hur vi skulle utveckla kulturen internt. Det långsiktiga målet var att ompositionera byrån från en lokal reklambyrå till ett kommunikationshus med internationell prägel. Eller som jag formulerade å byråns vägnar: To become a Nordic nexus for international brands. Respected and rewarded for integrating the art of knowledge and creativity”.

2012/2013 spenderade jag en hel del tid i Asien – framför allt Japan då vi lanserade en japansk lastbil i sydostasien för UD Trucks.

Digital Director, 2010: Som Digital Director var mitt ansvar att utveckla vår digitala affär och uttryck samt att kvalitetssäkra våra leveranser. Mitt fokus låg på att integrera kommunikationen mellan byråns olika avdelningar – att få olika discipliner att börja jobba tillsammans, oavsett kanal. För mig handlade och handlar fortfarande den digitala utmaningen inte om teknik utan om att förstå målgruppernas emotionella behov och hur man kan möta dem med hjälp av teknik. Kommunikationens roll är att engagera, det är bara engagerade målgrupper som blir kunder.

Eftersom mer eller mindre alla kanaler idag, på ett eller annat sätt digitaliseras eller innehåller digitala delar flyttades mitt fokus över tid från digitala kanaler till en integrerad kommunikation – med digitalt nerv. Därmed ändrades också min tjänst från Digital Director till Creative Director.